DOLOMITE W1x3 927 WHITE/WHITE

Interiorwall surface